poniedziałek, 21 listopada 2011

UM ODPOWIADA W IMIENIU PKW

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 9 października 2011 r., skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej, dotyczące standardów jakie powinien spełniać lokal obwodowej komisji wyborczej, uprzejmie informuję, że nie ma przepisów, które szczegółowo określałyby wymagania w tym zakresie, z wyjątkiem lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. [...]
 W ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póź. zm.) art. 42 par. 1 w sposób ogólny odnosi się do kwestii lokali wskazując, aby w lokalu wyborczym znajdowała się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania. Ponadto, zgodnie z treścią art. 48 par. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy - Kodeks wyborczy, w lokalu powinny być umieszczone tylko urzędowe obwieszczenia i informacje.
W związku z powyższym wszystkie lokalne obwodowych komisji wyborczych zlokalizowane na terenie miasta Łodzi, w tym lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 100 z siedzibą z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 przy ul. Skrzydlatej w Łodzi, zostały wyposażone przez poszczególne Centra Obsługi Mieszkańców w osłony (przegrody) zapewniające tajność głosowania oraz inny sprzęt i materiały oraz obwieszczenia i informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Stół i krzesła jakie były oddane do użytku wyborcom - to standardowej wielkości meble szkolne użytkowane przez dorosłą młodzież uczącą się w ww. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przez osoby dorosłe - kadrę pedagogiczną.
 Jeżeli chodzi o zauważony przez Pana plakat z wizerunkiem Jana Pawła II, to z wyjaśnień Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych wynika, że w związku z obchodzonym w Łodzi XI "Dniem Papieskim", przypadającym na dzień 9 października 2011 r. tj. na dzień wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, młodzież szkolna przygotowała gazetki szkolne związane z tymi obchodami i rzeczywiście na jednej z nich znajdowało się zdjęcie z wizerunkiem Jana Pawła II.
Należy zaznaczyć, iż Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 100 przed rozpoczęciem pracy Komisji nie zgłosił przedstawicielowi szkoły bądź Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty żadnych uwag i nieprawidłowości dotyczących wyposażenia lokalu wyborczego m. in. w osłony (przegrody) zapewniające tajność głosowania oraz meble. Nie zgłosił też uwag dotyczących wystroju lokalu wyborczego.
Również żaden wyborca podczas trwania głosowania nie zgłosił Przewodniczącemu Komisji ani żadnemu członkowi Komisji zastrzeżeń co do wiszącego plakatu, dlatego nikt go nie usunął.
Pragnę jednocześnie zapewnić, że spostrzeżenia Pana zostaną wykorzystane przy organizacji kolejnych wyborów, w celu stworzenia wyborcom optymalnych warunków umożliwiających w pełni korzystanie z przysługujących obywatelom praw wyborczych.
Z poważaniem,

Katarzyna Korowczyk
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów 
***
I co mam powiedzieć? Przegród nie było. Plakaty były dwa, a nie jeden, i nie wyglądały na gazetkę. Przewodniczący powinien znać przepisy, a nie czekać na oburzenie wyborców. A przepisy, które nie są ponoć szczegółowe, okazują się jednak piekielnie konkretne i nawet wydaje się, że w OKW Nr 100 zostały złamane.  Na koniec zaś widać kłopoty z realizacją dużej kwantyfikacji. Wyróżnienia pochodzą ode mnie. 
Zostanie pieniaczem (tym jedynym) jakoś mnie dziś nie rozdrażniło. Piękno Wrocławia i retro-urok Baru Mlecznego "Miś" (z pluszowym misiem przy kasie :)) napawają mnie bowiem niezachwianym dobrym nastrojem. 
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.